ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication December 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
1 กรกฎาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11
21 มิถุนายน 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567
19 มิถุนายน 2567 อ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยร่วมโครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
14 มิถุนายน 2567 อ่าน 8 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16
14 มิถุนายน 2567 อ่าน 8 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ผลงานนวัตกรรม นักวิจัย ม.นเรศวร [ChixTein] ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมอาหาร ตัวแทนประเทศไทยในเวที Thailand’s Taste of Tomorrow 2024 ณ Riverside Studios กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
12 มิถุนายน 2567

การประชุม Pitching งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
11 มิถุนายน 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์
8 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรม KM : เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการงานวิจัย ม.นเรศวร และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานวิจัยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
31 พฤษภาคม 2567

Medipol Seeks New Materials for medical applications
27 พฤษภาคม 2567

NU Coe Workshop : Ep.1 Find your distinctive competencies that create a unique proposition
24 พฤษภาคม 2567