ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication January 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 ธันวาคม 2566 อ่าน 46 ครั้ง

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
23 พฤษภาคม 2566 อ่าน 4 ครั้ง

สรุปรายละเอียดเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567
29 มีนาคม 2566 อ่าน 98 ครั้ง

ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดรางวัล Innovative house Award
2 กุมภาพันธ์ 2566 อ่าน 40 ครั้ง

ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ส่งภาพจากการทำงานหรือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมคำบรรยาย เข้าประกวดในโครงการ Image of Science (วิจิตร วิจัย) ประจำปี 2566
11 มกราคม 2566 อ่าน 58 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
26 พฤษภาคม 2566

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)
25 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดันวิจัย (และนวัตกรรม) ใช้ประโยชน์ : Critical and Analytical Thinking for Research (and Innovation) Utilization
23 พฤษภาคม 2566

"Coaching for Preparation of Research and Innovation Awards"
19 พฤษภาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ NRIC19
15 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)
9 พฤษภาคม 2566