ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication May 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 4 ครั้ง

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 สาขาสังคมศาสตร์และอาชญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย และนิติวิทยาศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 3 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024
16 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 4 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10
7 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 4 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอและประกวดในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 4 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน"
12 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 3 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024))
9 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2024
5 มกราคม 2567 อ่าน 22 ครั้ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
5 มกราคม 2567 อ่าน 19 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
17 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 28 ครั้ง

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 84 ครั้ง

ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567
18 มกราคม 2567 อ่าน 18 ครั้ง

NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 ธันวาคม 2566 อ่าน 191 ครั้ง

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2567
28 ธันวาคม 2566 อ่าน 21 ครั้ง

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"ประจำปี พ.ศ.2567
28 ธันวาคม 2566 อ่าน 32 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


NU Research Lunch Talk หัวข้อ "TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัย ?"
15 กุมภาพันธ์ 2567

DRI@NU จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นให้นักวิจัยเขียนโครงการได้ นำเสนอโครงการเป็น สู่การได้รับทุนวิจัยและต่อยอดผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ได้
15 กุมภาพันธ์ 2567

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 1 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12 กุมภาพันธ์ 2567

งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567

นิสิต ม.นเรศวร ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ระดับอุดมศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024
6 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
3 กุมภาพันธ์ 2567