ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication May 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
27 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 6 ครั้ง

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
27 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 5 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (The 9th RSU International Research Conference (RSUCON-2024)
17 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับผลงานวิจัย และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (MFIU2023)
17 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 7 ครั้ง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "The National Conference on Routine to Research (R2R) for Hight Performance Organization 2024"
14 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 18 ครั้ง

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 62 ครั้ง

NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 ธันวาคม 2566 อ่าน 139 ครั้ง

โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
4 ธันวาคม 2566 อ่าน 11 ครั้ง

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
23 พฤศจิกายน 2566 อ่าน 14 ครั้ง

I-New Gen Award 2024
11 สิงหาคม 2566 อ่าน 65 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


ม.นเรศวร ประชุมหารือการสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับสถาบัน K Agro-Innovate (KAI) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
24 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวรสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกลุ่มสมุนไพรกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
23 พฤศจิกายน 2566

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2567
23 พฤศจิกายน 2566

ม.นเรศวร นำ 4 ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
20 พฤศจิกายน 2566

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมประเมินศักยภาพผลงานวิจัยตามเกณฑ์ประเมินเพื่อผลักดันและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
20 พฤศจิกายน 2566