ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication December 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การสร้างสรรค์พลังซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
19 เมษายน 2567 อ่าน 0 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
19 เมษายน 2567 อ่าน 0 ครั้ง

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
10 เมษายน 2567 อ่าน 12 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24
9 เมษายน 2567 อ่าน 6 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
9 เมษายน 2567 อ่าน 8 ครั้ง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย" (Generative AI in Research Management)
1 เมษายน 2567 อ่าน 9 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมกิจกรรม
29 มีนาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024
20 มีนาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร" และหลักสูตร "นวัตกรรมเกษตร การค้าและการลงทุน"
15 มีนาคม 2567 อ่าน 15 ครั้ง

ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา "การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ"ครั้งที่ 1: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน
15 มีนาคม 2567 อ่าน 13 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
2 เมษายน 2567 อ่าน 9 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)
1 เมษายน 2567 อ่าน 10 ครั้ง

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 97 ครั้ง

ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567
18 มกราคม 2567 อ่าน 37 ครั้ง

NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 ธันวาคม 2566 อ่าน 222 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety)"
2 เมษายน 2567

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 (รอบ 18 เดือน)
29 มีนาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
28 มีนาคม 2567

DRI@NU จัดกิจกรรมการอบรมเชิงบรรยายหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "
27 มีนาคม 2567

บรรยากาศกิจกรรม Innovative Local Food for NCDs กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Platform) การพัฒนาเมนูอาหารโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสู่อาหารสำหรับผู้ป่วย ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก และผู้ป่วย NCDs
23 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
21 มีนาคม 2567