ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication May 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 29 ครั้ง

NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 ธันวาคม 2566 อ่าน 80 ครั้ง

I-New Gen Award 2024
11 สิงหาคม 2566 อ่าน 30 ครั้ง

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
10 สิงหาคม 2566 อ่าน 56 ครั้ง

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคลและ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566
26 กรกฎาคม 2566 อ่าน 20 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การฝึกอบรมการใช้งานระบบ Web Application (ต้นแบบ) การจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์
13 กันยายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
9 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”
29 สิงหาคม 2566

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี และการขอรับใบอนุญาต
24 สิงหาคม 2566

นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 19th Meeting of Consortium for Globalization of Chinese Medicine (CGCM)
22 สิงหาคม 2566

กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
21 สิงหาคม 2566