ข่าวทุนวิจัย

ปฏิทินการเปิดรับทุน
ข่าวการจัดกิจกรรม : ดูทั้งหมด

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการจัดกิจกรรมที่เปิดให้เข้าร่วม

ข่าวการประกวด/เสนอขอรับรางวัลด้านการวิจัย : ดูทั้งหมด


เครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศ

การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

service-image

Monthly Publication December 2023 : ดูทั้งหมด


ข่าวสาร : ดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2567
23 พฤษภาคม 2567 อ่าน 6 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวชิาการ ประจำปี 2567 เรื่อง Health Care System in Disaster Management: Current Trends and Future Directions
23 พฤษภาคม 2567 อ่าน 5 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
23 พฤษภาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ AUN-TEPL ครั้งที่ 4 หัวข้อ "AI for Personalised Learning" ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
21 พฤษภาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2024)
16 พฤษภาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567
27 พฤษภาคม 2567 อ่าน 12 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (Thailand Innovation Awards 2024)"
13 พฤษภาคม 2567 อ่าน 7 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
2 เมษายน 2567 อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024)
1 เมษายน 2567 อ่าน 41 ครั้ง

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2567 อ่าน 119 ครั้ง


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567
20 พฤษภาคม 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวัสดุการแพทย์
16 พฤษภาคม 2567

ม.นเรศวร ร่วมประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 4 มหาวิทยาลัย [NU, CU, BUU ,UP] เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย
9 พฤษภาคม 2567

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) ครั้งที่ 2 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
2 พฤษภาคม 2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2567
25 เมษายน 2567

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety)"
2 เมษายน 2567