ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to SDGs Impact Standard และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมฯ

16 พฤษภาคม 2567
อ่านจำนวน 12 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู