ติดต่อ สอบถาม

Visit Our Office

กองการวิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา โซน A
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Email Us

dri-nu@nu.ac.th

Call Us

(65) 055-968641