ข่าวสาร : ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
30 มีนาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับบุคลากร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป)
27 พฤษภาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) (สำหรับนักเรียนโครงการวมว. คณะวิทยาศาสตร์)
10 กันยายน 2565