หัวข้อข่าวสาร วันที่
ขอเชิญชวนนักวิทย์ นักคิด นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ส่งภาพจากการทำงานหรือการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมคำบรรยาย เข้าประกวดในโครงการ Image of Science (วิจิตร วิจัย) ประจำปี 2566 11 มกราคม 2023
การส่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสมัครโครงการรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2566 11 มกราคม 2023
ขอเชิญชวนเข้าร่วม ประกวดรางวัล Innovative house Award 2 กุมภาพันธ์ 2023
NIA เชิญมาร่วมสัมผัสสุดยอดรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติที่สุดในประเทศที่มอบให้สุดยอดผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566” เพื่อคว้าโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานและขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 29 ธันวาคม 2023
สรุปรายละเอียดเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 29 มีนาคม 2023
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 23 พฤษภาคม 2023
รางวัลวนรัชต์-ปิยะชนก ตั้งคารวคุณ 7 มิถุนายน 2023
ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวลานานาชาติ 21 กุมภาพันธ์ 2024
ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 21 กรกฎาคม 2023
I-New Gen Award 2024 11 สิงหาคม 2023
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคลและ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 26 กรกฎาคม 2023
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 10 สิงหาคม 2023
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 23 พฤศจิกายน 2023
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567 4 ธันวาคม 2023
สรุปรายละเอียดเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2568 25 ธันวาคม 2023
รางวัล 25 ธันวาคม 2023
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 26 ธันวาคม 2023
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2567 28 ธันวาคม 2023
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"ประจำปี พ.ศ.2567 28 ธันวาคม 2023
ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2566-2567 18 มกราคม 2024
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2567 (Higher Education Innovation Awards 2024) 1 เมษายน 2024
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 2 เมษายน 2024
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (Thailand Innovation Awards 2024)" 13 พฤษภาคม 2024
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567 27 พฤษภาคม 2024