ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567

27 พฤษภาคม 2567
อ่านจำนวน 44 ครั้ง


รายละเอียด :

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาสุดยอดผลงานนวัตกรรมไทยประจำปี 2567

.

🏆 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2567 แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

.

1. ด้านเศรษฐกิจ (สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ)

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม)

3. ด้านผู้สื่อสารนวัตกรรม (ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่)

4. ด้านองค์กรนวัตกรรม (องค์กรที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร)

.

👩🏻‍💼🧑🏻‍💼👨🏻‍💼 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นและสามารถสร้างคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น #ผู้ประกอบการ #สตาร์ทอัพ #หน่วยงานภาครัฐ #ภาคประชาสังคม อย่ามัวรีรอที่จะคว้าโอกาสในการเป็นพลังขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ด้วยผลงานนวัตกรรมอันทรงคุณค่าของคุณ‼️

.

📍 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2567

🔎 ดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ที่ https://award.nia.or.th

📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ awards@nia.or.th หรือ 080-070-2999 (พัชรีนาถ)