การส่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสมัครโครงการรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2566

11 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 79 ครั้ง


รายละเอียด :

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสมัครโครงการรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยสามารถ Download แบบฟอร์มการเสนอชื่อนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้ที่ [https://www.promotion-scitec.or.th](https://drive.google.com/.../15trQUiXkGmtFbTNVFP31TkhjT2W...)

และสามารถรวบรวมรายละเอียดผลงานเทคโนโลยีของท่าน ส่งผ่านทางอีเมล์ thaitechaward@gmail.com หรือเว็บไซต์ [www.promotion-scitec.or.th](http://www.promotion-scitec.or.th/...)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. พ.ศ.2566