โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

4 ธันวาคม 2566
อ่านจำนวน 31 ครั้ง


รายละเอียด :

📣📣📣สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

📝สมัครผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2566

ลักษณะทุนประกอบด้วย 2 ลักษณะ

1. เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์

2. เพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ 2 รุ่น ดังนี้

2.1 นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา

2.2 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

🗓ระยะเวลาการให้ทุนกำหนดระยะเวลาทุนละ 12 เดือน

งบประมาณโครงการละไม่เกิน 2,000,000 บาท/ปี

(ตามมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช.)

📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11784