ขั้นตอนและรายละเอียดการเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

21 กรกฎาคม 2566
อ่านจำนวน 88 ครั้ง


รายละเอียด :