ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (์NEUNIC 2023)

12 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 24 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู