ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

3 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 26 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เอกสารแนบ : เปิดดู