ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 2

3 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 23 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอดิสัน บลู พลาซ่า ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ : เปิดดู