ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)

19 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 22 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู