ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติครั้งที่ 24

19 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 27 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู