ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (The16th ITS) ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

19 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 22 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู