ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

30 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 25 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู