ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th UTCC National Conference ครั้งที่ 7

15 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 137 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

เอกสารแนบ : เปิดดู