ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

15 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 27 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์พัทยา จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบ : เปิดดู