สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.) เผยแพร่ผลงานวิจัยสำรวจสถานการณ์แพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2567

12 มิถุนายน 2567
อ่านจำนวน 15 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู