ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ AUN-TEPL ครั้งที่ 4 หัวข้อ "AI for Personalised Learning" ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

21 พฤษภาคม 2567
อ่านจำนวน 9 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู