ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEUNIC 2024)

16 พฤษภาคม 2567
อ่านจำนวน 13 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู