ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (ICNB2024&TNS27)

1 เมษายน 2567
อ่านจำนวน 7 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู