ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การใช้ Generative AI ในการบริหารงานวิจัย" (Generative AI in Research Management)

1 เมษายน 2567
อ่านจำนวน 9 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู