ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา "การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ"ครั้งที่ 1: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและยั่งยืน

15 มีนาคม 2567
อ่านจำนวน 12 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู