ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร" และหลักสูตร "นวัตกรรมเกษตร การค้าและการลงทุน"

15 มีนาคม 2567
อ่านจำนวน 14 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู