ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน"

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านจำนวน 17 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู