ขอเรียนเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 16 (ECTI-CARD 2024)

14 ธันวาคม 2566
อ่านจำนวน 36 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู