ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

17 พฤศจิกายน 2566
อ่านจำนวน 46 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู