ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" [AgriTech and Innovation (Moving Forward : From Local to Global)]

10 พฤศจิกายน 2566
อ่านจำนวน 46 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู