ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14 รูปแบบออนไลน์

17 ตุลาคม 2566
อ่านจำนวน 67 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู