ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายวิจัยสารสนเทศ และเชื่อมโยงนักชีวสารสนเทศของประเทศไทยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566 (Thailand Bioinformatics Research Network (TBRN 2023) : Talent Pool and Stakeholder Engagement)

29 กันยายน 2566
อ่านจำนวน 66 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู