ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

6 กันยายน 2566
อ่านจำนวน 49 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม  2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เอกสารแนบ : เปิดดู