ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย" เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

26 กรกฎาคม 2566
อ่านจำนวน 27 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู