ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมอนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย รุ่นที่ 2

26 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 25 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 (การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

เอกสารแนบ : เปิดดู