ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2nd NIC-NIDA Conference, 2023)

3 กรกฎาคม 2566
อ่านจำนวน 56 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เอกสารแนบ : เปิดดู