ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

30 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 42 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เอกสารแนบ : เปิดดู