ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

29 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 55 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ : เปิดดู