ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การเสพติด ประจำปี 2566

30 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 26 ครั้ง


รายละเอียด :

วันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ กรีน นิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเด้นท์ (Green Nimman CMU Residence) สำนักบริการวิชาการ (Uniserv CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ : เปิดดู