ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2

18 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 39 ครั้ง


รายละเอียด :

เอกสารแนบ : เปิดดู