EP4. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”"

วันที่เปิดรับ :11 มกราคม 2566
วันที่ปิดรับ :9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 22 ครั้งรายละเอียด :

EP4. "Motivation: นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ “รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น”" วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียน