EP2. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์"

วันที่เปิดรับ :11 มกราคม 2566
วันที่ปิดรับ :26 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 27 ครั้งรายละเอียด :

EP2. "มุมมอง แนวคิด เส้นทาง: นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์" วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom                 

ลงทะเบียน