การอบรม หัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "

วันที่เปิดรับ :15 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปิดรับ :26 มีนาคม 2567
อ่านจำนวน 82 ครั้งรายละเอียด :

เมื่อได้ทุนวิจัยมาแล้ว จะบริหารจัดการทุนและโครงการอย่างไรให้สำเร็จ ? OKRs จะช่วยให้เราวางแผนงานวิจัยได้อย่างไร ? เทคนิค/วิธีการอย่างไร ที่นักวิจัยควรรู้ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนพร้อมมาหาคำตอบกันได้เลย >>>
-
ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วย Objective and Key Results: OKRs "
.
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ (OM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🗓️ วันที่ 27 มีนาคม 2567
⏰ เวลา 13.00 - 16.30 น.
📍 Online: Zoom meeting
📌 ล็อคคิวกดลงทะเบียนได้เลยที่: https://forms.gle/AeL2SM5K9k6GXupy7

✨Special✨สำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร | หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านจะได้รับ Research coin จำนวน 2 coins

สร้างสรรค์โดย: คลินิกวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร

ลงทะเบียน