การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้โดนใจสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์"

วันที่เปิดรับ :24 มกราคม 2567
วันที่ปิดรับ :12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านจำนวน 27 ครั้งรายละเอียด :

การเขียนและนำเสนอผลงานวิจัยสำคัญอย่างไร ? แหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์อยากรู้อะไรจากเรา ? จะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไร ? ควรนำเสนอขอบเขตไหนที่ผลงานจะไม่ถูกคัดลอก ? มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนพร้อมมาหาคำตอบกันได้เลย

ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้โดนใจสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

----------------------------------------------------—

🗓️ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

⏰ เวลา 09.00 - 16.00 น. // ลงทะเบียน 08.30 น.

📍 Main Conference room ชั้น 1 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌 ล็อคคิวกดลงทะเบียนได้เลยที่: https://forms.gle/Up34W7FWGZKreHsPA

—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✨Special✨สำหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร | หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท่านจะได้รับ Research coin จำนวน 2 coins

สร้างสรรค์โดย: คลินิกวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร

ลงทะเบียน