ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566

วันที่เปิดรับ :4 สิงหาคม 2566
วันที่ปิดรับ :25 สิงหาคม 2566
อ่านจำนวน 106 ครั้งรายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน"

🔸 ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/x2dusgkg5w

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ดังนี้
📸 การประกวดภาพถ่าย
🌉 การประกวดอินโฟกราฟิกส์
🎬 การประกวด VDO

🔖ศึกษาเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมที่ https://www.mis.research.nu.ac.th/safetyday/index.php

*สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 200 ท่านเเรกจะได้รับคูปองอาหารว่าง และอาหารกลางวัน

ลงทะเบียน