กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบการใหห้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่เปิดรับ :12 มิถุนายน 2566
วันที่ปิดรับ :20 มิถุนายน 2566
อ่านจำนวน 47 ครั้งรายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม"กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาระบบการใหห้ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน"

🔸 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
       👉🏻 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 “หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น”
       👉🏻 วันที่ 23 มิถุนายน 2566 “หลักสูตรการบรรยายหัวข้อ การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน”
ณ ห้องมหามนตรี ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

📌ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/th50pEe4w7 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!

ลงทะเบียน