กิจกรรม "Coaching for Preparation of Research and Innovation Awards" ภายใต้โครงการ Encouragement National and International Research and Innovation Awards (โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ)

วันที่เปิดรับ :21 เมษายน 2566
วันที่ปิดรับ :5 พฤษภาคม 2566
อ่านจำนวน 60 ครั้งรายละเอียด :

กิจกรรม "Coaching for Preparation of Research and Innovation Awards" ภายใต้โครงการ Encouragement National and International Research and Innovation Awards (โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ) **ช่วงจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2566**
——
กิจกรรมรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรง สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความประสงค์จะเขียนส่งผลงานขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ สามารถเลือกประเภทรางวัลที่ต้องการเข้าร่วม Coaching ตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้
✅รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
✅รางวัลผลงานวิจัย
✅รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
✅รางวัลวิทยาพนธ์

☻ เปิดรับลงทะเบียน ☻
ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ :https://shorturl.asia/hJDO0

📌Remark ! 📌
🔹ผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นลำดับแรก และขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น
—————
สร้างสรรค์โดย: งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คลินิกวิจัยและนวัตกรรม

ลงทะเบียน