ขอเชิญชวนนักวิจัย ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2566

วันที่เปิดรับ :12 เมษายน 2566
วันที่ปิดรับ :17 เมษายน 2566
อ่านจำนวน 34 ครั้งรายละเอียด :

ขอเชิญชวนนักวิจัย ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปี 2566
*เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และสอบถามประเด็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. 
*นักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/QtCxQoLwTnv1vKNr6

*ลิงค์ Zoom เข้าร่วมงาน
Time: Apr 18, 2023 12:00 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92060651570?pwd=bzJyU0xSQVI1K2F0SDhpNmdBY2cyQT09

Meeting ID: 920 6065 1570
Passcode: 801397

ลงทะเบียน