ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเจาะลึกแนวทางสนับสนุนทุน และการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ

วันที่เปิดรับ :16 มีนาคม 2566
วันที่ปิดรับ :22 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 52 ครั้งรายละเอียด :

📢📢📢ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือเจาะลึกแนวทางสนับสนุนทุน และการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ

——

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมหารือเจาะลึกแนวทางสนับสนุนทุน และการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ

เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการสนับสนุนทุนของ tcels และ Pitching ผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อคัดเลือกผลงานที่เข้าข่ายการสนับสนุนจาก tcels

⭕️วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌สมัครเข้าร่วมการ Pitching ผลงานด้านการแพทย์และสุขภาพ

Link https://forms.gle/6JwcXUFtphA8dwYM8

📌กำหนดการ

https://drive.google.com/.../1ZSGCCHjOlaSdSGZa5h.../view...

ลงทะเบียน