ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"

วันที่เปิดรับ :28 มีนาคม 2566
วันที่ปิดรับ :27 มีนาคม 2566
อ่านจำนวน 47 ครั้งรายละเอียด :

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงบรรยาย หัวข้อ "How to Prepare Your Manuscripts for Publication in Top Journals"  ภายใต้โครงการ Developing Global and Frontier Research University through Potential NU Researchers
——
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน 4 กลุ่มสาขา ทั้งสัปดาห์ >> เตรียมเคลียร์ตารางและลงปฏิทินกันได้เลย !
.
✅กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี: วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 
✅กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ: วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
✅กลุ่มมนุษยศาสตร์ ศิลปะ และงานสร้างสรรค์: วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
✅กลุ่มสังคมศาสตร์: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
.
 ⭕️ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 I เวลา 09.00-16.00 น. I Onsite: ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📌Remark ! 📌
🔹ขอสงวนสิทธิ์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอันดับแรก
🔹ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
🔹ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตามที่กองการวิจัยและนวัตกรรม จะจัดขึ้นครั้งต่อไป (เฉพาะบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรเท่านั้น)
.
☻ เปิดรับลงทะเบียน CHAPTER ละ 80 ท่าน☻ 
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ได้ที่: https://forms.gle/VDeLVSpakzhaUovYA
—————
สร้างสรรค์โดย: งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียน