EP6. "เส้นทางนักวิจัยรุ่นใหม่สู่รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ"

วันที่เปิดรับ :11 มกราคม 2566
วันที่ปิดรับ :23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านจำนวน 18 ครั้งรายละเอียด :

EP6. "เส้นทางนักวิจัยรุ่นใหม่สู่รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ" วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียน